Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”

Prezent și viitor

      La începutul anului şcolar 2021-2022 sunt înscrişi 414 elevi din care :

  • Ciclul primar (inclusiv clasa pregătitoare)- 76 elevi/ 10 clase;
  • Ciclul gimnazial- 83 elevi/ 12 clase;
  • Şcoala profesională- 219 elevi/ 19 clase.
      Personalul şcolii este format din:
  • 91 cadre didactice, calificate în procent de 100%;
  • 42 cadre didactice auxiliare;
  • 37 persoane- personal nedidactic.

      Întrucât oferim servicii educaţionale complete, pornind de la clasa pregătitoare până la obținerea calificării profesionale pe nivelul 3 de calificare pentru elevii cu CES pe o paletă largă de specializări (textile, fabricarea produselor din lemn şi servicii), suntem un important centru de educație și recuperare ce asigură premisele integrării socio-profesionale a acestei categorii de tineri în societate și pe piața muncii.