Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”

Resurse


Resurse umane

 1. Personal didactic- 91
  • 1 profesor cu titlul de doctor
  • …. profesori cu gradul didactic I
  • …. profesori cu gradul didactic II
  • …. profesori cu definitivat
  • …. profesori debutanți
 2. Personal didactic auxiliar- 42
  • 1 contabil șef
  • 1 secretar șef
  • 1 secretar
  • 3 administratori financiari
  • 1 administrator patrimoniu
  • 1 informatician
  • 1 asistent social
  • 1 bibliotecar
  • 11 instructori de educație extrașcolară
  • 6 pedagogi
  • 10 supraveghetori de noapte
  • 11 instructori de educație extrașcolară
  • 5 infirmieri
 3. Personal nedidactic-37
  • 1 medic
  • 3 asistenți medicali
  • 1 magaziner
  • 10 îngrijitori
  • 6 muncitori calificați bucătărie
  • 7 muncitori calificați
  • 3 fochiști
  • 3 portari
  • 1 muncitor necalificat (spălătorie)
  • 2 șoferi

Elevi la începutul anului școlar 2021- 2022: 378

Resurse materiale

Structura și organizarea spațiilor de școlarizare:
 • 41 săli de clasă
 • 12 cabinete de terapii specifice
 • 2 săli de stimulare polisenzorială
 • 3 cabinete de kinetoterapie
 • 3 ateliere de croitorie
 • 3 laboratoare de alimentație publică
 • 1 cabinet de tehnica servirii consumatorului
 • 2 ateliere de tâmplărie
 • 1 laborator informatică
 • 1 sală de sport
 • 1 teren de sport
 • cantină
 • internat
 • spații administrative
        Un nou corp de clădire cuprinzând ateliere, săli de clasă, cabinete și amfiteatru se află în stadiul de finalizare și dotare.

Resurse financiare

Execuția bugetară 2020: