Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”

Componența comisiei C.E.A.C.

  1. prof. Sabin Rybanna Elena, coordonator comisie
  2. prof. Danilov Cristina Mihaela, secretar
  3. prof. Culidiuc Militina Cleopatra, membru
  4. prof. Pădureț Traian Corneliu, reprezentant sindicat Spiru Haret
  5. prof. Tiron Katalin, reprezentant sindicat ASI
  6. Tanu Maria, reprezentant al părinților
  7. Bădeliță Ioan, reprezentant CJ Suceava

Fișa de atribuții