Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”

Chestionare CEAC elaborate la nivelul unității

Chestionare de satisfacție aplicabile în anul școlar 2023- 2024

1. Chestionar privind satisfacția muncii (personal didactic auxiliar și nedidactic):

2. Chestionar privind satisfacția muncii (personal didactic):

3. Chestionar de satisfacție a părinților cu privire la activitatea la clasă:

4. Chestionar de satisfacție a părinților cu privire la activitatea dirigintelui:

5. Chestionar de satisfacție elevi: