Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”

Conducere


Consiliul de administrație

 1. CĂLINESCU PETRU MARIAN, director – preşedinte
 2. TOFAN OLGA SIMONA, profesor- membru
 3. COJOLEANCĂ BOGDAN, profesor – membru
 4. LEȘINSCHI ORTENZIA, profesor – membru
 5. POCLITARU NARCISA CĂTĂLINA, profesor – membru
 6. ISTRATE ISABELLA MARIA, profesor – membru
 7. NEGURĂ DANIELA, reprezentant al părinţilor
 8. DANILIUC FLORIN MIHAI, reprezentant al părinţilor
 9. TÎRZUMAN GABRIELA, reprezentant al părinţilor
 10. ANDRIESCU RODICA, reprezentant al C.J. SUCEAVA
 11. BĂDELIȚĂ IOAN, reprezentant al CJ SUCEAVA
 12. SIMERIA STELIAN, reprezentant al C.J. SUCEAVA
 13. NIȚĂ MARIN GHEORGHE, reprezentant al Presedintelui C.J. SUCEAVA

  PĂDUREŢ TRAIAN/ MUREȘAN FLORIN, lider sindical – observator SPIRU HARET
  CATARGIU DIANA, lider sindical – observator ASI

Echipa managerială

Director: profesor Călinescu Petru Marian

         Directorul este reprezentantul oficial al școlii în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice, îndeplinește funcția de preşedinte al Consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie și exercită conducerea operativă a întregii activităţi educative şi administrative din cadrul școlii.

Director adjunct: profesor Strugariu Cezar Vasile

         Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a unităţii din școală.


Hotărâri ale consiliului de administrație