Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”

C.I.E.C. (Comisia internă de evaluare complexă)

Componența comisiei C.I.E.C.:
  • prof. Călinescu Petru- Marian
  • prof. Caraciuc Sonia- Maricica
  • prof. Tiron Katalin
  • prof. Cioban Simona
  • prof. Chichifoi Mariana
  • asist. social Balmoș Georgeta Niculina

An școlar 2023- 2024


An școlar 2022- 2023


An școlar 2021- 2022