Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”

Oferta curriculară

Organizarea procesului educațional se realizează în mod distinct folosind planuri cadru și programe școlare adaptate în funcție de nivelul de învățământ și de tipul clasei.

Pentru elevii cu CES, cu dizabilități intelectuale grave, severe sau asociate din învățământul primar și gimnazial se utilizează:

  1. Planul cadru aprobat prin Ordin nr. 3622/ 2018 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial (modificat prin Ordin nr. 3199 din 21.02.2019)- anexa 9
  2. Programele școlare aprobate prin Ordin nr. 3702 / 21.04.2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial

Pentru elevii cu CES, cu dizabilități intelectuale uşoare şi moderate din învățământul primar se utilizează:

  1. Planul cadru aprobat prin Ordin nr. 3622/ 2018 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial (modificat prin Ordin nr. 3199 din 21.02.2019)- anexa 5
  2. Programele școlare aprobate prin Ordin nr. 3702 / 21.04.2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial

Pentru elevii cu CES, cu dizabilități intelectuale uşoare şi moderate din învățământul profesional se utilizează:

  1. Planul cadru aprobat prin Ordin nr. 3622/ 2018 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial (modificat prin Ordin nr. 3199 din 21.02.2019)- anexa 7
  2. Programele școlare aprobate prin Ordin nr. 3702 / 21.04.2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial