Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”

Viziune/ Misiune


Viziunea școlii

      Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei, Gura Humorului, este o unitate şcolară care asigură cadrul optim din punct de vedere educaţional, profesional şi material care permite derularea unui proces formativ – educativ şi recuperator de calitate, având ca finalitate integrarea socio – profesională cu succes a elevilor cu dificultăţi de învăţare.
      Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, în opinia noastră educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva ci un drept al tuturor.       

Misiunea școlii

      În actualul context economic, social, educaţional, misiunea şcolii noastre este aceea de a fi „o unitate şcolară de elită la nivel european” care are ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, prin dezvoltarea competentelor profesionale care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.

      Din misiunea şcolii decurg următoarele valori:
 1. „Să ne tratăm elevii ca pe propriii noştri copii”
  COMPORTAMENTE:
  1. Să nu permitem ca problemele personale să dăuneze dezvoltării psihofizice, morale sau evoluţiei şcolare a elevului;
  2. Să cultivăm o relaţie pozitivă, afectiv – încurajatoare cu elevul care să permită o comunicare constructivă şi o punere în valoare a potenţialului fiecărui elev în parte;
  3. Să manifestăm deschidere şi înţelegere faţă de problemele elevilor şi să-i încurajam să vină către noi;
  4. Să comunicăm zilnic cu elevii;
  5. Să nu uităm să apreciem progresele făcute de fiecare elev.
 2. „Să oferim servicii educaţionale de calitate, prin activităţi eficiente”
  COMPORTAMENTE:
  1. Să renunţăm la conservatorism;
  2. Întreaga noastră activitate să fie sub semnul noului, al inovării, al autodepăşirii;
  3. Să înţelegem că fiecare elev este deosebit de important;
  4. Să ştim să alegem cele mai eficiente metode şi tehnici de lucru cu elevul.
 3. „Suntem o echipă”
  COMPORTAMENTE:
  1. Să nu uităm care este misiunea şcolii şi să depunem toate eforturile pentru realizarea şi susţinerea ei;
  2. Numai împreună putem reuşi;
  3. Să nu ezităm ca în situaţii critice să solicitam sprijinul colegilor;
  4. Să manifestăm o atitudine critic pozitivă şi să evaluăm realist performanţele elevilor;
  5. Să fim deschişi la nou şi să cultivăm gândirea pozitivă.
 4. „Suntem cei mai buni”
  COMPORTAMENTE:
  1. Să nu uităm de unde am pornit şi unde vrem să ajungem;
  2. Să cultivăm relaţii de parteneriat care să pună în valoare experienţa dobandită;
  3. Să fim mentori pentru cei care vor să ne urmeze;
  4. Să nu uitam ca cel mai important este elevul.
 5. „Să utilizăm eficient resursele”
  COMPORTAMENTE:
  1. Să nu uităm că cea mai importantă resursă este cea umană;
  2. Să promovăm permanent valoarea şi competența;
  3. Să utilizăm eficient resursele financiar – materiale pentru a reduce costurile;
  4. Să dezvoltăm continuu baza materială pentru a asigura confortul profesional necesar.