Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”

Resurse umane


Date despre personal

Școala noastră are un corp profesoral foarte bine pregătit din punct de vedere metodico- științific, format din cadre didactice care acordă o atenție deosebită evoluției în cariera didactică, astfel că, din totalul de 87 de cadre didactice:

  • 3 profesori au obținut titlul științific de doctor;
  • 54 profesori au obținut gradul didactic I;
  • 14 profesori au obținut gradul didactic II;
  • 13 profesori au dobândit statutul de profesori definitivi;
  • 6 profesori sunt debutanți, aflându- se la începutul carierei didactice.

Școala asigură calitate și stabilitate în procesul educațional, 67 dintre cadrele didactice având statutul de profesori titulari pe perioadă nedeterminată,  6 cadre didactice având titulatură pe viabilitatea postului și doar 14 cadre didactice au statut de profesori suplinitori iar un 1 cadru didactic este încadrat la plata cu ora care cumulând pensia cu salariul.

Personalul didactic auxiliar al școlii (42 persoane) contribuie în mare măsură la realizarea activităților extrașcolare și de petrecere a timpului liber al elevilor, respectiv la  desfășurarea activităților administrative și de secretariat și este distribuit după cum urmează:

  • 1 contabil șef;
  • 1 secretar șef;
  • 1 secretar;
  • 3 administratori financiari;
  • 1 administrator patrimoniu;
  • 1 informatician;
  • 1 asistent social;
  • 1 bibliotecar;
  • 11 instructori de educație extrașcolară;
  • 6 pedagogi școlari;
  • 10 supraveghetori de noapte;
  • 5 infirmieri.

Personalul nedidactic, în număr de 37 de persoane) asigură condițiile materiale necesare pentru desfășurarea în condiții optime de igienă și sănătate, siguranță și confort pentru elevii școlii:

  • 1 medic;
  • 3 asistenți medicali;
  • 1 magaziner;
  • 10 îngrijitori;
  • 6 muncitori calificați bucătărie;
  • 7 muncitori calificați;
  • 3 fochiști;
  • 3 portari:
  • 1 muncitor necalificat (spălătorie);
  • 2 șoferi.
Date despre elevi

În prezent, școala deservește un număr de ….. elevi cu CES incluși în școlile de masă și 310 elevi înscriși în învățământul special, repartizați după cum urmează:

 • 90 elevi înscriși în învățământul primar;
 • 90 elevi înscriși în învățământul gimnazial;
 • 130 elevi înscriși în învățământul profesional.