Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”

Săptămâna meseriilor


Ediția 2022

„Meseria  – o şansă pentru fiecare!”

La Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” din Gura Humorului s-a desfăşurat joi, 3 martie, sub genericul „Meseria – o şansă pentru fiecare!”, activitatea de promovare a meseriilor, aceasta făcând parte din calendarul de promovare a învăţământului profesional cu prilejul aniversării „Zilei Naţionale a Meseriilor”, precum şi popularizarea ofertei educaţionale a şcolii pentru anul şcolar 2022-2023.  

Pentru a ilustra modul în care se pregătesc elevii de la CSEI „Sf. Andrei” în vederea dobândirii unei meserii, s-au organizat ateliere de lucru demonstrative pe domenii de activitate pentru care şcoala noastră asigură calificare profesională şi anume: bucătar, confecţioner produse textile şi respectiv tâmplar universal.

Elevii din şcolile gimnaziale partenere, însoțiți de profesorii diriginți au avut ocazia să participe activ la activităţile desfăşurate în cadrul atelierelor, să lege prietenii, să îşi formeze o idee în legătură cu specificul meseriilor prezentate.

La activitate au participat aproximativ un număr total de 180 elevi, cu respectarea normelor de prevenire și combatere a răspândirii Sars-CoV-2.

Parteneriatul vine în ajutorul elevilor cu cerinţe educative speciale şi cu dificultăţi de învăţare, aflaţi în pragul abandonului şcolar după terminarea clasei a VIII-a. Prin activităţile desfăşurate, se urmăreşte sprijinirea acestor elevi în vederea continuării studiilor în cadrul şcolii profesionale, lucru care să le asigure dobândirea unei calificări profesionale cerute pe piaţa muncii şi integrarea lor socială.

Activitatea a fost mediatizată pe pagina de Facebook a școlii și în mass-media.

(Către articol, Monitorul de Suceava)