Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”

SIMPOZIONUL NAȚIONAL ”EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN RECUPERAREA ELEVULUI CU CES”