Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”

Dosar certificat OSP

În vederea obținerii Certificatului de orientare școlară și profesională pentru elevul cu CES, sunt necesare următoarele acte: