Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”

Ziua Porților deschise la C.S.E.I. ”Sf. Andrei” Gura Humorului- joi, 7 martie 2024

    Joi 7 martie 2023, între orele 10.00- 12.00 va avea loc activitatea de promovarea a ofertei educaționale a școlii. Preșcolarii și școlarii însoțiți de cadrele didactice și de părinții interesați sunt așteptați să ne viziteze și să participe la atelierele demonstrative ce vor avea loc:

  • Activități instructiv- educative organizate de profesorii de educație specială și de profesorii educatori;

  • Activități educative extrașcolare (cercuri cu diverse tematici) și de petrecere recreativă și utilă a timpului liber organizate de instructorii de educație extrașcolară și de pedagogi;

  • Activități cu caracter terapeutic și recuperator organizate de profesorii psihopedagogi;

  • Activități demonstrative organizate în cadrul orelor de instruire practică, la atelierele de alimentație publică și de industrie textilă, activități menite să marcheze și Ziua Națională a Meseriilor care se sărbătorește în data de 11.03.2024.

     De asemenea, participanții vor avea ocazia să viziteze spațiile școlare (sălile de clasă, cabinetele de terapii specifice, atelierele și laboratoarele, sala de sport) cât și spațiile auxiliare (cantina și internatul), pentru a cunoaște mai îndeaproape particularitățile procesului educațional care se desfășoară în cadrul școlii noastre. Prin grija deosebită care se acordă fiecărui elev cu CES, dorim să demonstrăm că suntem o școală model în domeniul educației speciale și al incluziunii.

     Întreaga activitate este coordonată de conducerea școlii, reprezentată de director prof. Marian- Petru Călinescu, director adjunct prof. Cezar- Vasile Strugariu și consilier educativ Gabriela Sîrbu și se realizează cu participarea activă a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic al școlii.

     Suntem o echipă și vă asigurăm că vom prețui vizita tuturor celor care ne vor trece pragul!