Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”

Simpozionul Național ”Exemple de bune practici în recuperarea elevului cu CES”, ediția a VI-a, 26 mai 2022

Joi, 26 mai 2022, la Sediul centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” din Gura Humorului se va desfășura Simpozionul Național ”Exemple de bune practici în recuperarea elevului cu CES”- Noi abordări în incluziunea, asistența și terapia psihopedagogică. Integrarea socială a tânărului cu dizabilități. Ediția a VI-a se desfășoară pe patru secțiuni ce vizează problematica elevului cu CES atât din perspectiva recuperării în cadrul școlilor speciale și din perspectiva incluziunii în școlile de masă.